Zamyslenie: Vieš o tom, že keď si airsofťák, prezentuješ celú komunitu?

Nechceme sa na portáli venovať politike. Každý z nás má svoj vlastný názor a presvedčenie, podľa ktorého sa správa. My, členovia redakcie, to rešpektujeme.
No ja, Zuzana, mám pocit, že v poslednej dobe sa v airsofte začali diať veci, ktoré s ním nič spoločné nemajú. Dokonca naň hádžu zlé svetlo.

Súčasná spoločnosť je diferencovaná. Jej rozličné názory sme mohli vnímať napríklad aj počas prebiehajúcej predvolebnej kampane k voľbám prezidenta Slovenskej republiky. Budúci rok nás čakajú parlamentné voľby. Strany ponúkajú široké spektrum názorov, ku ktorým sa vďaka demokracii môžeme slobodne hlásiť.

Čo však s demokraciou úzko súvisí, je spoločenská zodpovednosť. Má ju každý z nás. Každý člen spoločnosti, ktorý sa nebojí svoje postoje nahlas prezentovať. S tým súvisia aj naše aktivity vo voľnom čase. Ak niekto hrá airsoft, je hrdým členom komunity a cíti pocit spolupatričnosti k jej hráčom, mal by sa snažiť reprezentovať ju čo najlepšie.

Súčasná politika v našej krajine ako aj v Európskej únii je, okrem iného, zameraná na boj proti zbraniam. Obyvatelia krajín sú v niektorých prípadoch umelo strašení rôznymi elitami, vplyvom čoho sú dobrovoľne ochotní vzdať sa možnosti na vlastnú obranu. No nielenže ide o sprísnenie kontroly ostrých zbraní, v pripravovanom návrhu zákona sú aj zbrane kategórie D, medzi ktoré patria aj airsoftové repliky zbraní.

Slovensko má v tomto prípade ešte viac sťaženú situáciu. Máme tu kontext udalostí z februára 2018 a súčasné politické spektrum obohatené o antisystémové strany. Vystupovanie airsoftových hráčov na mnohých akciách tomu tiež nenapomáha. Nosenie symbolov či hesiel spájaných s akýmikoľvek negatívnymi dejinnými udalosťami, ktoré boli nehumánne, je niečo, čo sa nedá brať na ľahkú váhu. Odkazovanie nášivkami na svojej airsoftovej rovnošate na rôzne genocídy, nacistické atribúty či polovojenské organizácie sa v trinástich rokoch dá považovať za mladícku ľahkovážnosť, no dospelému človeku sa prepáčiť nedá.

Skutočne nám ide o to, aby bol airsoft spájaný s extrémizmom, násilím a pocitom ohrozenia? Pred prezidentskými voľbami som si od vysokoškolsky vzdelanej ženy vypočula hlášku:

„Tí vojaci, poľovníci či to, čoho fanúšičkou si aj ty (myslené airsofťáci), teda tí so zbraňami, majú všetci také extrémne názory a volia Kotlebu.“

Je jasné, že výrok bol formulovaný vplyvom sterereotypov v spoločnosti… No kto za ne skutočne môže? Bežní ľudia v civile, ktorí len sťažka dokážu airsoft definovať alebo my, hráči, ktorí sa na verejnosti nejako prezentujeme?

A ako sa vlastne prezentujeme?

Všetky tímy, ihriská či ľudia v komunite, ktorí robia niečo zaujímavé a teda majú na našom portáli priestor na ukážku svojej práce, mi v rozhovore tvrdia, že: „Veľmi radi by sme airsoft dostali medzi širšiu verejnosť a prezentovali jeho prínosy v očiach laikov.“

No aká je táto snaha márna, keď na akciu príde čo i len jeden hráč s nevhodnou nášivkou, nazdieľa svoje fotky z akcie na sociálnej sieti a dvojzmyselnými výrazmi (niekedy aj priamo) hlása heslá, ktoré sú rasistické?

Spoločenská zodpovednosť, ktorú každý hráč airsoftu so svojím koníčkom nesie, sa javí ako kľúčová. Je nutné dištancovať sa od extrémizmu, ak chceme, aby airsoft bol v našej spoločnosti vnímaný negatívne. Ak vôbec chceme, mať možnosť rozvíjať komunitu aj naďalej.

Do boja s extrémizmom sa v súčasnosti zapájajú všetky médiá a významné osobnosti. Budeme nečinne čakať, kedy sa s výstrednými názormi a ich prezentovaním na verejnosti spojí aj náš koníček? Teda, ak sa to už nestalo…

Každý z nás má právo na vlastný názor, nech je akýkoľvek. A preto, ak by som aj uznávala akúkoľvek ideológiu a dala si na seba symbol, ktorý je zakázaný, musím si uvedomiť, že vrhám zlé svetlo nielen na seba, no aj na všetkých tých, ktorí sa airsoftovej akcie zúčastnili spolu so mnou. Spoločnosť vníma airsofťákov ako homogénnu hmotu, ktorej členovia vyznávajú rovnaké hodnoty. Som ochotná niesť následky na celú komunitu na svojej hlave?

Moje súčasné politické presvedčenie nemá nič spoločné s airsoftom. Dávam len do pléna myšlienku, ktorá sa týka nás všetkých.

Alebo si myslíš, že nie?

Prajem pekný farebný deň.

Softu zdar!

Autor: Zuzana Michalíková

Titulná foto: archív RS

P.S.  Ak sa vám tento článok páčil, kliknite na páči sa mi, aby ste na neho upozornili vašich priateľov na FB. 

Ďakujem